Ansatte i byrået

Ragnhild Nilsen er den som fast betjenr kontoret og har vært ansatt i byrået siden 1999.  Ragnhild er oppvokst og bosatt i Geithus. Hun er derfor godt kjent med de lokale forholdene.

Modum Begravelsesbyrå legger stor vekt på høy kvalitet i alle deler av yrkesutøvelsen. Byråets ansatte kurses jevnlig og utgjør en stor ressurs i møte med pårørende.

Ragnhild Nilsen har mer enn 15 årsbransjeerfaring og ansettelse i Modum Begravelsesbyrå.  

ANNE-MARGRETHE EIDE SKAGEN

ANNE-MARGRETHE EIDE SKAGEN

Gravferdskonsulent/ Kontoransvarlig
Ragnhild Nilsen

Ragnhild Nilsen

Gravferdskonsulent/ Kontoransvarlig
Øivind Thon

Øivind Thon

Gravferdskonsulent
Per Mikkelsen

Per Mikkelsen

Gravferdskonsulent
Tore Chr. Skjeldrum

Tore Chr. Skjeldrum

Gravferdskonsulent
Kontakt Oss
x