Dødsannonser

På våre nettsider vil du til enhver tid finne dødsannonser fra vårt distrikt.

Det er også mulighet for direkte å bestille blomster til ønsket båre, ved å følge link og bestillingsskjema.

Modum Begravelsesbyrå

Robert Berg

Født 14.02.1964
Død 10.01.2019

Øivind Halvorsen

Født 15.09.1940
Død 12.01.2019

Synnøve Andersen

Født 29.03.1933
Død 12.01.2019

Gunnar Larsen

Født 21.03.1948
Død 10.01.2019

Bjørg Randi Stræde

Født 07.05.1936
Død 10.01.2019

Gudrun Kari Olsen

Født 16.11.1929
Død 09.01.2019

Bjørn Aasheim

Født 21.09.1947
Død 09.01.2019

Odd Førum

Født 05.05.1932
Død 08.01.2019

Anne-Beth Johansen

Født 30.11.1947
Død 09.01.2019

Borghild Rustand

Født 05.08.1920
Død 08.01.2019

Aase Helene Hvaal

Født 13.07.1933
Død 08.01.2019

Sten Edvin Nilsen

Født 03.08.1952
Død 08.01.2019
Kontakt Oss
x