Ansatte i byrået

Modum Begravelsesbyrå legger stor vekt på høy kvalitet i alle deler av yrkesutøvelsen. Byråets ansatte kurses jevnlig og utgjør en stor ressurs i møte med pårørende.

Kontakt Oss
x