Modum Begravelsesbyrå / Om oss / Lokaler og kart

Lokaler og kart

Modum Begravelsesbyrå er en avdeling av Buskerud Begravelsesbyrå og har kontorer i ærverdige Grandgården i Vikersund. Kontoret er til daglig betjent av Monja Østli.

Ansvarlig konsulent for Modum, Sigdal og Krødsherad er Øivind Thon.
Åmot Blomster v/Anita Fosshaug er byråets representant i Søndre Modum.

Våre gravferdskonsulenter har lang erfaring fra bransjen, svært gode lokalkunnskaper, og kan ta hånd om alle praktiske gjøremål ved en gravferd i samråd med deg som pårørende. 

Dødsfall kan meldes til oss på telefon hele døgnet. 

Monja og Øivind (2)

Kontakt oss

Døgnvakt:
32 78 74 20

Epost:
modum@buskerudbegravelse.no

Web:
modumbegravelse.no

Besøksadresse: 
Vikersundgata 13 (Grandgården),
3370 Vikersund 

Åpningstid

Mandag - Fredag: 10.00 - 15.00

Ellers etter avtale.

Ønsker du i stedet at vi kommer hjem til deg for en samtale, gjør vi gjerne det. 

Kontakt Oss
x