Informasjon om gravferd og Covid-19

I tråd med nasjonale retningslinjer er det nå begrenset antall plasser i kirker og kapeller. 

Vi tilbyr gratis streaming eller opptak av seremonien dersom det er ønskelig.

Dette forutsetter at teknisk utstyr og personell er tilgjengelig.

Under Covid-19 pandemien er det viktig at vi legger til rette for å verne våre ansatte og de pårørende mot mulig smitte, samtidig som vi gir en verdig gravferd til den avdøde. Restriksjonene kan være en ekstra byrde i sorgen, vi oppfordrer derfor til å bruke våre minnesider dersom du er forhindret i å delta i seremonien. Vis din deltakelse ved å tenne et lys eller skrive en siste hilsen til den avdøde på våre minnesider.

Du kan ikke delta i seremoni:

  • Dersom du har vært i utlandet de siste 14 dagene

  • Dersom du har noen symptomer på Covid19

  • Dersom du er i karantene

  • Dersom du har vært i nærkontakt med mistenkt smittet eller påvist smittet person

 

Du bør ikke delta i seremoni:

  • Dersom du er i risikogruppen

  • Har en viktig samfunnsoppgave

 

Ta kontakt slik at vi sammen kan finne en trygg og forsvarlig måte å arrangere gravferden.

 

Ta hensyn til hverandre – vis omsorg. 

Håndhygiene