Modum Begravelsesbyrå - Et lokalt og tradisjonsrikt byrå

KORONA - VIKTIG INFORMASJON

FOR Å FOREBYGGE SMITTE AV KORONAVIRUS HAR VI INNFØRT NOEN TILTAK VED VÅRE KONTORER. I TILEGG FORHOLDER VI OSS TIL DE RETNINGSLINJENE SOM KOMMUNEN HAR INNFØRT I FORHOLD TIL GRAVFERDSSEREMONIER. 

Vi har forståelse for at denne situasjonen kan oppleves svært vanskelig for mange når man også har en sorg å bære. Man ønsker å gi den døde en verdig avskjed, men samtidig kjenner man på et ansvar i forhold til å begrense muligheten for smitte. Dessuten opplever man også at nasjonale og kommunale retningslinjer legger føringer på hvordan man skal forholde seg til en gravferd.

Mer informasjon finner du her.

------------------------------------------------------------

Det er vondt å miste en som sto oss nær - Å møte død på nært hold.
Tiden etterpå er preget av mange og sterke følelser og reaksjoner.

  • Når vil seremonien finne sted?
  • Skal det være begravelse eller kremasjon?
  • Hvilke oppgaver må man ordne med selv?
  • Hvordan kommer vi i kontakt med prest eller seremonileder?
  • Hva med arv og skifte?

Det er mye å ta stilling til, og mange vil nok føle at det er mye å sette seg inn i. Stilt overfor døden reagerer vi dessuten på forskjellig vis. Noen ganger er omstendighetene rundt et dødsfall slik at tiden etterpå kan bli svært vanskelig for de som står igjen. Andre ganger er følelsen av lettelse kanskje like sterk som følelsen av sorg.

Uansett kan det være godt å ha et profesjonelt begravelsesbyrå å støtte seg til, som vet hva som er vanlig, hva som er mulig, og som kjenner tradisjonen i ditt distrikt og nærområde.

Vi har lang erfaring i å bistå etterlatte og kan ta hånd om alle praktiske gjøremål ved en gravferd i samråd med deg som pårørende. Du er velkommen til vårt kontor i Vikersund, men vi kan også komme hjem til deg for en samtale. Dødsfall kan meldes hele døgnet på vår vakttelefon.

Ta gjerne en titt på vår informasjonsfilm for å finne ut mer om hva vi kan bistå med i forbindelse med planlegging av begravelse.

FellesbildeNY - alltid her for deg

Velkommen til våre nettsider

Kontakt Oss
x