Hjelp ved dødsfall

Søknad om gravferdsstønad

Vi i Modum Begravelsesbyrå hjelper deg med alt knyttet til et dødsfall. Vi loser deg gjennom planleggingen av begravelsen, og er en støttespiller i en ellers vanskelig situasjon. Ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på.

Slik fungerer gravfardsstønad

Etter mangeårig eksistens er Gravferdsstønad velkjent for mange. Historisk var dette en allmenn tilskuddsordning på kr. 4.000,- i forbindelse med dødsfall. Fra 1. januar 2003 ble den generelle ordningen erstattet av en behovsprøvd stønad.

Fra 1. juli 2023 ble maksimal gravferdsstønad satt til kr. 27.390,-. Stønaden beregnes ved å summere faktiske og nødvendige gravferdskostnader, og deretter trekke fra avdødes eventuelle formue og tjenestepensjonsutbetaling måneden etter dødsfallet. Tilsvarende fratrekk blir det og for eventuelle forsikringsbeløp og lignende som utbetales pga dødsfallet.

Vi tar ansvar for søknadsprosessen og så langt som mulig bidra til fremskaffelse av nødvendig dokumentasjon.
Bunke med papirer og NAV logo

Transsportstønad / Båretransport

Er det over 20 kilometer transportavstand fra dødssted til avdødes nærmeste gravplass eller krematorium, er det grunnlag for å søke om stønad til båretransport. Nærmeste gravplass defineres av avdødes bostedsadresse i Folkeregisteret.

Pårørende betaler kun egenandel dersom stønad til båretransport innvilges. Fra 1. januar 2023 er egenandelen kr. 2 740,-.

Vi kan undersøke om det er grunnlag for å søke. Vi kan samle nødvendig dokumentasjon og ta oss av søknadsprosessen.

Stønad til båretransport er en ordning for dødsfall i Norge som ikke skyldes yrkesskade.

Ved dødsfall i utlandet gjelder egne regler. Vi i Modum Begravelsesbyrå har vi lang erfaring med å håndtere dødsfall i utlandet.
Blomsterbukett foran en bil

Selvangivelse for de avdøde

Selvangivelsen til avdøde personer må hentes på skattekontoret. Skifteattest med fullmakt må vises for å få ut selvangivelsen.

Det kan være anledning til å be om forhåndsligning av dødsbo. Dette gjøres på skjema RF-1040. Samme skjema kan og hentes på skattekontoret.

Arveavgiften er fjernet fra og med 2014. Det betyr at du IKKE skal sende inn arve- eller gavemelding for arv eller gave du har fått i 2014 eller senere.

Du skal likevel melde inn arv hvis den du arver fra døde i 2013 eller tidligere. Du skal også melde inn gave hvis gaven ble gitt i 2013.
Hender av en kvinne