BB stills-8.jpg

Hjelp ved dødsfall

- Hva kan Modum Begravelsesbyrå hjelpe deg med?

Noe av det vanskeligste vi som mennesker opplever, er å miste en som står oss nær. Det er alltid noe vi ikke fikk sagt, noe vi ikke rakk å oppleve sammen, og når døden inntrer er det for sent.

Tiden etterpå er preget av mange og sterke følelser og reaksjoner. I løpet av de første dagene må også mye av innholdet i gravferden bestemmes. Det er mye å ta stilling til, og mange vil nok føle at det er mye å sette seg inn i. 

Derfor kan det være godt å ha et profesjonelt begravelsesbyrå å støtte seg til, som vet hva som er vanlig, hva som er mulig, og som kjenner tradisjonene i Modum, Sigdal og Krødsherad.

Modum Begravelsesbyrå har lang erfaring i å bistå etterlatte og kan ta hånd om alle praktiske gjøremål ved en gravferd i samråd med deg som pårørende. Du er hjertelig velkommen til et av våre kontorer, men vi kan også komme hjem til deg for en samtale.

BB stills-18.jpg
BB stills (2 of 5).jpg
BB stills (4 of 5).jpg

  Seremonien  

1 Saga Struktur vit i skog_web.jpg

  Kister  

Gravferdsstønad_nav.jpg
Heder-Bekk-flytende.jpg

Modum Begravelsesbyrå

Døgnvakt: 32 78 74 20

Adresse:

Vikersundgata 13,

3370 Vikersund

(Gratis parkering)