lilla og gule blomster

Min siste vilje - hjelp dine etterlatte i en vanskelig tid

Stadig flere ønsker selv å gjøre nedtegnelser for hvordan de ønsker at de praktiske tingene i forbindelse med deres egen bortgang, seremoni og gravsted skal ordnes.

Bakgrunnen for selv å ville planlegge dette kan være forskjellig. Noen har ikke nære pårørende de føler kjenner dem godt nok til å ta de nødvendige avgjørelsene.Andre ønsker å skåne sine etterlatte for påkjenningene ved å måtte fatte avgjørelser som føles viktig og hvor man er redd for å gå en vei som er i strid med avdødes ønske. Det er ikke alltid alt har vært godt nok gjennomsnakket i familien på forhånd.

Andre igjen har helt bestemte oppfatninger om hvordan ting skal ordnes ved sin bortgang og ønsker å nedtegne dette for å sikre seg at dette gjøres i tråd med deres ønsker.

En nedtegnelse om ønsker for gjennomføring av egen gravferd og gravsted omtales gjerne som 'min siste vilje'. Vi har utarbeidet et eget system for nedtegnelse av dette, oppbevaring og effektuering når den tid kommer.Hvis du føler det er riktig for deg å snakke gjennom dette, og eventuelt lage en nedtegnelse nå eller senere er dette noe vi kan bistå med.