Om Modum Begravelsesbyrå

Lokalt byrå med lokale konsulenter

Modum Begravelsesbyrå åpnet i 1995 som en avdeling av Buskerud Begravelsesbyrå, og ligger i sentrum av Vikersund. Kontoret er til daglig betjent av Monja S. Østli. Vi bistår ved dødsfall i Modum, Sigdal og Krødsherad.

Vi samarbeider med Åmot Blomster, og blomster til seremonien kan bestilles direkte hos oss.

Buskerud Begravelsesbyrå ble etablert i 1968 av drammenseren Svein W. Kollen og er det største begravelsesbyrået i Drammensdistriktet. Hvert år tar vi hånd om over 1.000 gravferder. Byrået eies og drives i dag av andre generasjon, Svein-Thomas Kollen. Tredje generasjon, Aleksander Kollen, arbeider også i familiebedriften.

 

Modum Begravelsesbyrå følger bransjens sterke tradisjoner som en selvstendig og lokaleid familiebedrift. Samtidig finner vi styrke i å være en del av Heder. Dette fellesskapet består av begravelsesbyråer fra hele landet som alle ønsker å tilby den beste servicen, og de beste tjenestene og produktene. Gjennom Byrågruppen Heder samarbeider vi med andre lokaleide byråer om kompetanse- og tjenesteutvikling, innkjøp og annet hensiktsmessig samarbeid som kommer våre kunder til gode.

Buskerud Monument eies og drives av oss, og garanterer en riktig oppsatt gravstein av høyeste kvalitet. Vi har flere store utstillinger hvor du kan se steinen før du bestiller. 

Modum Begravelsesbyrå er medlem av Virke gravferd. Det betyr at vi er forpliktet på en høy standard og strenge etiske retningslinjer, noe som igjen er en trygghet for deg som kunde.